Polityka prywatności

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych przez Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.łazienkawsieci.pl

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Marek Chodakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski, z siedzibą w 15 – 399 Białystok, przy ul. Octowa 24, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 966 087 06 92, numer REGON: 200213699.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. Dane osobowe

1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

 • imię i nazwisko,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • ulica, numer domu/mieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej e-mail.

2. Podczas korzystania ze stron Sklepu internetowego pobierane są również automatycznie następujące dodatkowe informacje:

 • adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu,
 • nazwa domeny, rodzaj przeglądarki.

III. Cel,podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu:

 • zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (założenie Konta)- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa załóż konto. Dane są  przechowywane/przetwarzane przez okres prowadzenia konta jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu,
 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) jest wykonanie umowy. Dane są przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy sprzedaży,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów – na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane są przechowywane/przetwarzane Przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody,
 • obsługę mailową wszelkich zgłoszeń, które są do nas kierowane - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest zgoda klienta wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji,
 • wystawiania faktur - podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej w związku z czym twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z
  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi). Dane są przechowywane/przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Ogicom - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Biuro rachunkowe Sukces - w celu korzystania z usług biura rachunkowego,
 • Ceneo - w celu wystawienia opinii o sklepie po dokonanej transakcji, ale tylko w przypadku wyrażenia zgody przez klienta poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa w trakcie składania zamówienia,
 • JASFBG, DPD - w celu realizacji wysyłek zamówień,

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

IV. Prawa Pani/Pana w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taka zgodę
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@lazienkawsieci.pl

V. PLIKI COOKIES

1. Do czego używane są Pliki Cookies

Strona łazienkawsieci.pl używa pików cookies wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego i wygodnego dla Użytkowników działania Serwisu oraz do celów statystycznych. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Proszę jednak pamiętać ,że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony jak również z wielu stron internetowych , które stosują cookies.

2. Rodzaje plików Cookies i sposób ich wykorzystania

 • Cookies własne - pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.
 • Cookies podmiotów trzecich - strona łazienkawsieci.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Tego rodzaju pliki cookies wykorzystujemy do śledzenia statystyk stron, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się z zasadami ochrony prywatności, które dostępne są pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/. Istnieje możliwość zablokowania narzędzia Google Universal Analytics, zgodnie z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Szczegółowe informacje o plikach Cookies znajdują się w zakładce Polityka plików Cookies :https://www.lazienkawsieci.pl/webpage/polityka-plikow-cookies.html

VI. Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Łazienka w sieci” Marek Chodakowski, z siedzibą w 15 – 399 Białystok, przy ul. Octowa 24, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lazienkawsieci.pl